Follow

Jeg gir meg ikke helt med

idag og prøver å lage et strategi-dokument. Foreløpig mye tanker og små notater, lite i selve dokumentet.

· · Web · 1 · 0 · 1